Stosowanie kwasów organicznych (zakwaszaczy) na fermach

wtorek, Lipiec 6, 2021

Charakterystyka i rodzaje zakwaszaczy

Kwasy organiczne – zakwaszacze – należą do najczęściej stosowanych dodatków na fermach drobiu
i trzody. Celem stosowania tego typu produktów jest sanityzacja paszy lub wody oraz wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego zwierząt. Zdecydowana większość producentów zwierząt stosuje mieszaniny różnych kwasów organicznych.

Kwasy organiczne mają zarówno możliwość wpływu na pH wody, paszy, układu pokarmowego
(dysocjacja i uwalnianie jonów H+) jak i bezpośrednio bójczo na bakterie (przenikają do ich wnętrza i tam, dysocjując, zabijają je). Specyficzną właściwością stosowanych często
w zakwaszaczach kwasów nieorganicznych, np. fosforowego, jest silne oddziaływanie na pH – obniżając je, z drugiej jednak strony jest nieefektywny w stosunku do bakterii patogennych,
w związku z niemożnością wniknięcia cząsteczek kwasu do ich wnętrza (cząsteczki te są zbyt duże, aby mogły przeniknąć przez ściany komórkowe bakterii).

Kwasy niechronione – płynne lub sypkie, cząsteczki kwasów są aktywne bezpośrednio
po zastosowaniu w wodzie, paszy lub układzie pokarmowym. Aktywność kwasów w tym przypadku ograniczona jest do odcinka dożołądkowego układu pokarmowego (w żołądku mamy najniższe pH
w całym układzie pokarmowym na poziomie 2-3 pH, w kolejnych odcinkach pH wzrasta – „niewykorzystane” cząsteczki kwasu muszą zostać zbuforowane i nie mają w związku z powyższym wpływu na pH i mikroflorę jelitową).

Kwasy chronione – cząsteczki kwasów są umieszczone na tzw. matrycy tłuszczowej i ich działanie rozpoczyna się dopiero w momencie uwalniania się ich z cząstki tłuszczu – następuje to dopiero
w jelitach cienkich, w obecności enzymów lipolitycznych. Głównym celem zawartych w takich produktach kwasów jest działanie bójcze na bakterie patogenne, a nie wpływ na pH.

Minimalne stężenie hamujące – MIC – stężenie konkretnego kwasu, w którym rozwój i wzrost bakterii zostają zahamowane, zawsze zależne jest od pH otoczenia, np. w warunkach pH 4,5
(kwaśne) dla Salmonella Typhimurium przedstawia się ona następująco:

Kwas organiczny                                                              Minimalne stężenie hamujące g/100 g ( % )

Kwas mrówkowy

0,10

Kwas propionowy

0,15

Kw. mrówkowy + kw. propionowy 42,5 + 50,0%

0,15

Kwas mlekowy

0,35

Kwas sorbowy

>0,5

Powyższe dane pokazują, że kwasy mrówkowy i propionowy są najbardziej efektywne w oddziaływaniu na bakterie patogenne w warunkach niskiego pH.

 

Sposób zastosowania

Sposób użycia produktów zawierających kwasy organiczne zależy od kilku podstawowych elementów:

Od formy – płynna czy sypka:

  • sypkie – tylko do mieszanek paszowych,
  • sypkie i płynne – do mieszanek paszowych, surowców paszowych i pasz objętościowych,
  • płynne – do użycia bezpośrednio na fermie w formie roztworów w wodzie do picia.

 

Od składu produktu – jakie kwasy i w jakim stężeniu są obecne w produkcie oraz w jakiej formie:

  • kwasy czyste,
  • kwasy zbuforowane ( sole kwasów, które nie mają niestety właściwości czystego kwasu ).

 

Szczególnie ważna jest informacja o kompozycji i stężeniu poszczególnych składników aktywnych, gdyż informacje te są absolutnie niezbędne do określenia optymalnej dawki zakwaszacza,
a w konsekwencji jego kosztu stosowania.

15+

lat doświadczenia
w branży

50+

ferm objętych
doradztwem żywieniowym

160+

zadowolonych
klientów

4000+

wdrożonych
receptur

Od ponad 15 lat doradzamy
naszym klientom, każdego dnia
poszerzając wiedzę
i zdobywając nowe doświadczenia

Dla każdej fermy przygotowujemy
rozwiązania dopasowane do jej potrzeb

Współpracujemy z klientami
opierając się na zaufaniu, a nie tylko
na dobrej relacji

Każda prawidłowo zastosowana
receptura to lepsze wyniki
produkcyjne i dodatkowy zysk

Wyróżnienia